PECT “El bosc, primer recurs de l’economia verda”

Els boscos formen part d'ecosistemes forestals complexos i rics que cobreixen grans extensions de la superfície terrestre. És l'habitat de moltes espècies d'animals, ajuden a regular els fluxos hidrològics, afavoreixen la conservació de terra, i constitueixen un dels aspectes més importants de la biosfera de la Terra.

 

Més informació:

 

Posar en valor els recursos forestals mitjançant una economia circular com a estratègia per reduir tant l'entrada dels materials com la producció de deixalles verges, tancant els fluxos econòmics i ecològics dels recursos.

És per això que cal centrar els esforços en el desenvolupament d'ecosistemes equilibrats i productius, mitjançant l'aplicació d'una silvicultura sostenible que incentivi l'ocupabilitat de les persones dels territoris rurals i ajudin a el reequilibri territorial. L'impuls de l'aprofitament dels recursos forestals de manera sostinguda, que donen rendes directes, i la possibilitat d'incrementar els seus valors, depenen de la capacitat de la indústria transformadora de adaptar-se a les exigències dels productes de més valor afegit que demana el mercat.

Les nostres masses forestals ens ofereixen béns i serveis que són essencials per a satisfer el nostre benestar i ajuden a incrementar considerablement la qualitat de vida de les persones. Per això és clau invertir esforços en un model de bioeconomia en el territori a partir de bosc com a recurs prioritari en el present i en el futur.