fsdfsfdsffsdfsdf

Pect el bosc
Pect el bosc

Primer recurs de l'economia verda

Projecte d'especialtizació i competivitat territorial (PECT)

Més informació

PECT

L'Objectiu estratègic general del PECT "El bosc, primer recurs de l’economia verda" es impulsar el Procés de transició Cap al model de bioeconomia en el territori a partir del bosc com a recurs essencial; promovent la innovació, la competitivitat, el reequilibri territorial i l'adaptació al canvi climàtic.

PECTS Coordinats per la diputació de Lleida

Altres projectes relacionats del territori